درباره ما

هش بازار، بازاری است سودآور که شما میتوانید مقدار توان مورد علاقه ی خود برای ماینینگ ارزهای دیجیتال را در آن خریداری نمایید.

هش بازار سرویس ارائه خدمات ماینینگ ابری ( ماینینگ از راه دور ) است که کاربران آن قادرند بدون درگیری با چالش هایی نظیر هزینه های فرآیند واردات تجهیزات، تاخیرهای زمانی دریافت تجهیزات، راه اندازی سختافزار، صدای سرسام آور ماینینگ، گرمای قابل توجه ایجاد شده در اطراف تجهیزات و همچنین کندی، خرابی یا از کار افتادن دستگاه های ماینینگ، در صنعت ماینینگ وارد شوند و شروع به ماین کردن نمایند.

ما به کاربران خود کمک می کنیم تا بتوانند در صنعت ماینینگ سرمایه گذاری نمایند.اهمیتی ندارد شما با فضای ارزهای دیجیتال آشنایی دارید یا نه، هش بازار مشاوره اقتصادی شما در مسیر این سرمایه گذاری و مجری برپایی مزارع ماینینگ است.

سود شما از این سرمایه گذاری بر اساس پارامترهای مشخص در فضای بین المللی صنعت ماینینگ تعیین میگردد. برای مشاهده ی این پارامترها و تخمین سود می توانید به صفحه ی اصلی سایت مراجعه نمایید و یا پس از ثبت نام در پنل خود با دریافت گزارش های به هنگام بر مقدار سود دریافتی خود نظارت نمایید .

علاوه بر مزیت های رقابتی مذکور، پیشنهاد نرخ بازگشت سرمایه این سرمایه گذاری از یک سو با در نظر گرفتن رونق فضای ارزهای دیجیتال و از سوی دیگر با توجه به نرخ تسعیر ارز، به عنوان مهمترین مزایای رقابتی آن در نظر گرفته می شود.